lnw Hearthstone - Forum

เวอร์ชั่นเต็ม: กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.

กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน - lnw_J

1. โปรดใช้งานอย่างมีมายาท ไม่หยาบคาย ไม่ทะเลาะหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะกัน
2. ห้ามเล่นหิ้ง ห้ามดูหมิ่น ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด